Ada kesalahan di dalam gadget ini

Digital Clock + Date

Buddha Quotes

Tempat Ibadah

Tempat ibadah dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
  • Karma Vihara 
dapat diartikan sebagai kemauan / kehendak kita yang suci untuk beribadah (mempersiapkan diri ke Vihara / tempat suci sesungguhnya bathinnya sudah menuju kedalam kesucian Vihara, untuk itu perbuatannya harus mempersiapkan diri dengan pakaian bersih dan mensucikan ucapan, perbuatan dan pikiran kearah kesucian). 
  • Arupa Vihara 
vihara dalam jiwa yang terbagi memjadi 4 bagian yaitu :
  1. Maitri (Cinta Kasih
  2. Karuna (Welas Asih / Kasih Sayang)
  3. Mudita (Membagi rasa di dalam kegembiraan dan  turut simpati atas kesusahan orang lain).
  4. Upeka (Keseimbangan bathin)
  • Rupa Vihara 
Bentuk tempat ibadah yang terwujud

Tempat ibadah Agama Buddha disebut Rupa Vihara dapat dibagi dalam statusnya ialah; Arama Vihara yaitu tempat ibadah yang besar yang terdiri dari :
Vihara  yaitu tempat ibadah Agama Buddha yang terdiri dari sekurang-kurangnya ada Dharma Sala, Kuti (tempat tinggal para Bhiksu), Sasana Loka dll.Caitya/Cetiya yaitu tempat ibadah Agama Buddha yang kecil yang dapat dimiliki oleh pribadi umat maupun tempat ibadah kecil yang tidak ada kuti dll. 
Dharma Prasadha yaitu tempat sembahyang Agama Buddha yang dipergunakan juga untuk khotbah.

 
Kuti yaitu tempat tinggal para Bhiksu
 
Sasana yaitu tempat belajar Agama Buddha atau perpustakaan
Dharma Sala yaitu tempat sembahyang, upacara dan khotbah 
ajaran Buddha
 
Dharma Loka yaitu tempat khotbah Agama Buddha


  Samadhi Loka yaitu Ruangan Samadi

Tidak ada komentar:

Dalai Lama Quotes